Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzka natura posiada w sobie skazę. Straszliwy defekt, element śmiertelności. W wielu systemach religijnych i moralnych nosi to tę samą nazwę, zło. Popełniamy błędy, czynimy zło wokół siebie. Jednak natura człowieka to nie tylko to. Jesteśmy również zdolni do skruchy, a przez to naprawy siebie i wyrządzanej wcześniej nieprawości.

Zemsta – motywy literackie

Aleksander hrabia Fredro swoją komedią „Zemsta” nie tylko bawi wiele pokoleń Polaków. Przede wszystkim ukazuje nam samych w krzywym zwierciadle, pozwala przyjrzeć się wadom narodowym u ich początków, jakim było szlacheckie warcholstwo. W tym celu hrabia Fredro sięga po szereg motywów literackich.

Potop – motywy literackie

Henryk Sieniewicz zbudował fabułę „Potopu” wokół dwóch wątków. Pierwszy z nich to wątek historyczny – dzieje wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją w 1655 roku. Drugi to wątek przygodowo-romantyczny, opowiadający perypetie miłosne Kmicica i Aleksandry Billewiczówny. Oba wątki zawierają wiele motywów literackich, często przeplatających sie w obu składowych fabuły. Należą do nich:

Inny świat – motywy literackie

Inny świat opisuje pobyt Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w radzieckim obozie pracy. Autor przetrzymywany był dwa lata w Jercewie i kilku więzieniach na terenie ZSRR, co pozwoliło mu dokładnie poznać realia systemu Gułagu. W Innym świecie  opisał panujące w łagrach warunki, i ich wpływ na samych osadzonych. Na łamach jego dzieła możemy wyróżnić następujące motywy literackie:

Pożegnanie z Marią – streszczenie

Tadeusz Borowski jest jednym z najbardziej znanych autorów tak zwanej literatury obozowej, która powstała w związku z przeżyciami II wojny światowej. Pisarz osadzony był w obozie Birkenau i na tym doświadczeniu oparł część swoich tekstów ze zbiorów opowiadań zatytułowanych „Pożegnanie z Marią”. Jeden z utworów, zatytułowanych tak samo jak całe dzieło, opowiada nie o pobycie w obozie, ale za to rozgrywa się w Warszawie. Borowski pokazuje w nim próby dostosowania się do życia w nowej rzeczywistości.

Ludzie, którzy szli – streszczenie

Tadeusz Borowski jest polskim twórcą kojarzącym się przede wszystkim z literaturą obozową. Jego zbiór opowiadań zatytułowany „Pożegnanie z Marią” oparty jest na osobistych doświadczeniach autora z pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jednym z takich tekstów jest utwór pod tytułem „Ludzie, którzy szli”. Opisano w nim ostatnie lato, jakie pisarz spędził w nazistowskiej niewoli. Borowski skupił się w nim też na tym, co działo się w żeńskim bloku i opowiedział o ludziach, którzy z transportu szli na śmierć.