Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Prawda jest jedną z największych wartości w życiu człowieka. Pragnienie poznania jej, odkrycia prawdziwego źródła zdarzeń i pozyskania wiedzy towarzyszą ludzkości od samego początku. To właśnie między innymi dzięki temu możliwy stał się dynamiczny rozwój cywilizacji.

Przedwiośnie – motywy literackie

 Stefan Żeromski, pisząc „Przedwiośnie”, stworzył przede wszystkim powieść o dorastaniu w trudnym okresie po I wojnie światowej. Jego dzieło stanowi również ostrzeżenie przed ideami rewolucyjnymi oraz powodującymi je nierównościami społecznymi. Motywacje pisarza, zwanego „Sumieniem narodu polskiego”, widać doskonale w motywach literackich, jakich użył w swojej powieści.

Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Na światopogląd człowieka wpływa wiele czynników: wychowanie, osobowość, środowisko, ale też czasy, w których żyjemy. Każde pokolenie boryka się z nieco innymi trudnościami, jest świadkiem lub nawet uczestnikiem innych wydarzeń historycznych.