Opowieść wigilijna – motywy literackie

Opowiadanie Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna” to wiktoriańskie pouczenie o potrzebie współczucia, obecności i miłości. Odwiedzony przez trzy kolejne Duchy Świąt Bożego Narodzenia Ebenezer Scrooge przechodzi przemianą wewnętrzną: z chciwego mizantropa staje się współczującym i kochającym człowiekiem. Dickens wplótł w swoją historię następujące motywy literackie:

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

W ciągu życia na człowieka oddziałuje wiele różnych sytuacji i osób, które kształtują to, kim jest. Czasami ciężko jest zauważyć bezpośredni wpływ konkretnego wydarzenia na to, kim się ktoś staje, jednak ciężko stwierdzić, że to, kim się stajemy, zależy wyłącznie od nas samych. Środowisko, miejsce, gdzie dorastamy, nasi rówieśnicy jak i rodzina również na nas bardzo wpływają. Swoją tezę postaram się udowodnić argumentami z „Latarnika” Henryka Sienkiewicza oraz „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa.