Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt to zjawisko, które od wieków fascynuje ludzkość, zarówno w sferze realnej, jak i w dziedzinie literatury. Jego przyczyny, przebieg i skutki stanowią nieustanne źródło inspiracji dla twórców, badaczy i obserwatorów życia społecznego. W niniejszej rozprawce podejmiemy próbę analizy tego zagadnienia, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz kontekstów społeczno-historycznych.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdy człowiek posiada swoją własną osobowość. Osobowość jest czymś, co kształtuje nas nie tylko pod względem genetycznym, ale przede wszystkim środowiskowym. Dodatkowo służy ona w budowaniu konkretnej tożsamości, jak również pomaga w dostosowaniu się do otoczenia. Poznając dzieje różnych postaci jesteśmy w stanie dużo dowiedzieć się o nas samych. Jestem zdania, że relacje z innymi osobami bardzo uczą nas życia.

Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Prawda jest jedną z największych wartości w życiu człowieka. Pragnienie poznania jej, odkrycia prawdziwego źródła zdarzeń i pozyskania wiedzy towarzyszą ludzkości od samego początku. To właśnie między innymi dzięki temu możliwy stał się dynamiczny rozwój cywilizacji.

W środku życia – interpretacja

W wierszu Tadeusza Różewicza „W środku życia” , przypominającego formą osobiste wyznanie podmiotu lirycznego został subtelnie nakreślony wewnętrzny obraz człowieka, który przeszedł przez piekło wojny. Liryczne „ja” uczy się na nowo życia , po „śmierci”, po „końcu świata” próbuje powrócić do normalności, do przedwojennego porządku.

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Idealizowanie rzeczywistości, czyli nadmierne zniekształcanie rzeczywistych faktów w celu stworzenia bardziej pozytywnego lub atrakcyjnego obrazu, to zjawisko obecne nie tylko w życiu codziennym, ale także w literaturze. W wielu utworach autorzy ukazują konsekwencje błędnego spojrzenia na świat, które wynika z nadmiernego idealizowania otaczającej nas rzeczywistości. Tematyka ta jest bowiem ponadczasowa i obecnych zarówno współcześnie, jak i przed wieloma laty.

Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Rozważając temat wierności tradycji i poszukiwania nowych dróg, spojrzymy na różne postawy życiowe przedstawione w literaturze. Analizując lektury z listy obowiązkowej, dostrzegamy, jak różnorodnie autorzy podchodzą do tego zagadnienia, odzwierciedlając uniwersalne dylematy ludzkiego istnienia.

Pieśń nad pieśniami – interpretacja

Datę powstania pieśni ustalono się na pierwszą połowę IV w. p.n.e. (lub nawet III w. p.n.e..) Na co wskazują liczne zapożyczenia z języka aramejskiego. „Pieśń nad pieśniami” to jedna z najbardziej kontrowersyjnych ksiąg należących do Starego Testamentu, ponieważ nie ma w niej wzmianki o Bogu. Jednocześnie najpiękniejsza, gdyż opisuje prawdziwą miłość dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny.

Lilije – interpretacja

Lilie – dzieło Mickiewicza o niby tak banalnym tytule może nie być takie proste. Warstwa fabularna jest następująca: Pan wyjechał na wojnę i zostawił w domu młodą żonę. Ona nie chciała zmarnować swojej młodości i zdradziła męża. Kiedy mąż wrócił z wojny w obawie, że odkryje jej niewierność, postanowiła go zabić. Tak też uczyniła. Na jego grobie zasadziła lilie. Następnie udała się do pustelnika, aby zwierzyć się ze zbrodni, gdyż chciała ulżyć swojemu sercu.

Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rycerstwo w średniowieczu stanowiło najbardziej elitarną klasę społeczną, ponieważ rycerze walczyli na wojnach, które toczyły się cały czas. Dbali o bezpieczeństwo swoich państw,a nikt oprócz nich nie widział wojny, więc narastały wokół nich rozmaite legendy i opowieści. Z czasem ukuto pewien etos, to znaczy zestaw cech, którymi powinien się prawdziwy rycerz charakteryzować.