Co zobaczyć w Portugalii?

widok na zamek Pena w Sintrze

Portugalia to kraj pełen uroku, historii i kultury, który zachwyca swoją różnorodnością krajobrazów, zabytków i atrakcji. Jeśli planujesz odwiedzić Portugalię, oto kilka propozycji, co zobaczyć w tym pięknym kraju.

Julian Tuwim – ciekawostki

Julian Tuwim jest bezsprzecznie jedną z ciekawszych postaci, jeśli chodzi o polską scenę literacką dwudziestolecia międzywojennego. Powszechnie znany jest ze swojego specyficznego, ciętego poczucia humoru, jak również z wykorzystywania w swoich dziełach dwuznaczności, gier słownych i zabaw językowych. Poniżej znajdziecie kilka ciekawostek o Tuwimie, o których prawdopodobnie nie słyszeliście.

Jacek Cudny – biografia

Ja­cek Cud­ny uro­dził się 28 kwiet­nia 1966 roku w War­sza­wie. Ukoń­czył Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Pra­cu­je zgod­nie ze swo­im wy­kształ­ce­niem jako rad­ca praw­ny.

Matthew Arnold – biografia

Matthew Arnold – angielski wiktoriański poeta oraz krytyk literacki i społeczny, szczególnie znany ze swoich klasycznych ataków na współczesne gusta i obyczaje „barbarzyńców” (arystokracji), „filistyńczyków” (komercyjnej klasy średniej) i „ludności”.

Louis Aragon – biografia

Louis Aragon urodził się 3 października 1897 roku w Paryżu. Początkowo zdecydował się na studiowanie medycyny, natomiast w latach 1915 – 1918 brał czynny udział w wojnie. W okresie tym poznał także Andre Bretona – francuskiego pisarza.

Iwan Bunin – biografia

Iwan Bunin urodził się 22 października 1870 roku w rosyjskim Woroneżu jako Iwan Aleksiejewicz Bunin. Z racji swojego arystokratycznego pochodzenia – ród otrzymał herb Bunin – początkowe wykształcenie odbierał w domu.