Niedzielna Msza – kiedy można być zwolnionym z uczestnictwa?

Niedzielna Msza święta to dla chrześcijan najważniejszy element każdego tygodnia. Podczas niej cała wspólnota gromadzi się w kościele, aby wspólnie słuchać słowa Bożego i przystępować do sakramentu Eucharystii. Jakie okoliczności zwalniają z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej?

Msza święta niedzielna – czy obowiązuje każdego katolika?

Niedziela często nazywana jest „Dniem Pańskim”. Jej znaczenie jest fundamentalne dla każdej wierzącej osoby. Podczas niej, co tydzień obchodzone jest misterium paschalne. Źródła wskazujące na istnienie obowiązku pojawiania się co niedzielę w kościele to dekalog oraz przykazania kościelne. Również prawo kościelne wymienia w kościele obligatoryjność cotygodniowego uczestnictwa we Mszy świętej. Warto też pamiętać o tym, że do celebracji Dnia Pańskiego należy też zaliczyć odpoczynek. Zakłada się, że obowiązek ten dotyczy każdej osoby, która ukończyła siódmy rok życia i jest zdolna do świadomego uczestniczenia w modlitwie.

Kiedy można zrezygnować z uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę?

Kodeks Prawa Kanonicznego dopuszcza możliwość zastąpienia niedzielnej Mszy świętej tą, która jest odprawiana w sobotę. Nie istnieją przy tym żadne ograniczenia, takie jak np. zasadność takiego wyboru. Może on wynikać jedynie z własnej wygody czy preferencji. Warto jednak pamiętać, że nie należy zastępować niedzielnej eucharystii, mszami odprawianymi w ciągu tygodnia. Przyczyny, które usprawiedliwiają zaniechanie obowiązku to m.in:

  • choroba;
  • konieczność opieki nad chorymi lub niemowlętami;
  • brak szafarza;
  • niemożność dotarcia do kościoła – wywołana uzasadnionymi przyczynami;
  • inne sytuacje losowe. 

W Katechizmie zaleca się, aby w wyżej wymienionych sytuacjach poświęcić czas na modlitwę. Może ona przybrać formę indywidualnej rozmowy z Bogiem, czytania Słowa Bożego w zaciszu domowym, uczestnictwa w nabożeństwie odprawianym w jakimkolwiek świętym miejscu. 

Faktem jest to, że rezygnacja z uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej z własnej, niczym nieprzymuszonej woli, jest grzechem ciężkim. Jednak w przypadku zaistnienia obiektywnych czynników uniemożliwiających udanie się do kościoła – grzech będzie jedynie lekki, lub nie będzie go wcale. W przypadku nieuczestniczenia we Mszy z lenistwa lub niechęci – warto jak najszybciej udać się do spowiedzi, wyznać swoje winy, postanowić poprawę, odprawić pokutę i tym samym odzyskać błogosławiony stan łaski uświęcającej. 

źródło: cudaboze.pl

Dodaj komentarz