Pożegnanie z Marią – streszczenie

Tadeusz Borowski jest jednym z najbardziej znanych autorów tak zwanej literatury obozowej, która powstała w związku z przeżyciami II wojny światowej. Pisarz osadzony był w obozie Birkenau i na tym doświadczeniu oparł część swoich tekstów ze zbiorów opowiadań zatytułowanych „Pożegnanie z Marią”. Jeden z utworów, zatytułowanych tak samo jak całe dzieło, opowiada nie o pobycie w obozie, ale za to rozgrywa się w Warszawie. Borowski pokazuje w nim próby dostosowania się do życia w nowej rzeczywistości.

Ludzie, którzy szli – streszczenie

Tadeusz Borowski jest polskim twórcą kojarzącym się przede wszystkim z literaturą obozową. Jego zbiór opowiadań zatytułowany „Pożegnanie z Marią” oparty jest na osobistych doświadczeniach autora z pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jednym z takich tekstów jest utwór pod tytułem „Ludzie, którzy szli”. Opisano w nim ostatnie lato, jakie pisarz spędził w nazistowskiej niewoli. Borowski skupił się w nim też na tym, co działo się w żeńskim bloku i opowiedział o ludziach, którzy z transportu szli na śmierć.

U nas w Auschwitzu – streszczenie

Tadeusz Borowski to pisarz, który doświadczył pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Te przeżycia sprawiły, że w roku 1948 wydał zbiór zatytułowany „Pożegnanie z Marią”. Zawarł w nim opowiadania opisujące jego doświadczenia. Takim jestem jest „U nas w Auschwitzu”. Jest ono ubrane w formę dziewięciu listów, skierowanych do jego narzeczonej, Marii. Narrator Tadek opisuje w nim różne sytuacje, jakie spotkały go w czasie pobytu w Auschwitz. 

Proszę państwa do gazu – streszczenie

Tadeusz Borowski to autor znany z opowiadań należących do tak zwanej literatury obozowej, opisującej straszliwe doświadczenia pobytu w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Jego zbiór zatytułowany “Pożegnanie z Marią” w większości skupia się właśnie na tym zagadnieniu. Należy do niego opowiadanie pod tytułem “Proszę państwa do gazu”.

Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Na światopogląd człowieka wpływa wiele czynników: wychowanie, osobowość, środowisko, ale też czasy, w których żyjemy. Każde pokolenie boryka się z nieco innymi trudnościami, jest świadkiem lub nawet uczestnikiem innych wydarzeń historycznych.