Sonet IV – interpretacja

Mikołaj Sęp Szarzyński żył w czasach przełomu renesansu i baroku i łączony jest z obiema epokami. Tworzył zarówno w języku polskim, jak i w łacinie. Gdy mówi się o Sępie Szarzyńskim, to zazwyczaj wspomina się także o poezji metafizycznej. W jego utworach pojawia się poczucie niepewności i braku stabilizacji w codziennym, ludzkim życiu.

Pytasz, co w moim życiu – interpretacja

Utwór „Pytasz, co w moim życiu” autorstwa Jana Lechonia pochodzi z wydanego w 1920 roku tomiku poetyckiego pod tytułem „Karmazynowy poemat”. Utwór podejmuje temat dwóch niezwykle ważnych dla człowieka wartości: miłości oraz śmierci. Zrównuje i łączy je ze sobą w niezwykły sposób, tworząc z obu uczuć nierozerwalną kombinację, rządzącą całym bytem ludzkim.

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Miasto wydaje się bardzo starym wytworem ludzkości, w rzeczywistości jednak stanowi niewielki wycinek naszej wspólnej historii. Zaczynało jako kilkanaście budowli mieszkalnych, religijnych i administracyjnych, skupionych razem dla obrony oraz lepszej koordynacji.