Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Idealizowanie rzeczywistości, czyli nadmierne zniekształcanie rzeczywistych faktów w celu stworzenia bardziej pozytywnego lub atrakcyjnego obrazu, to zjawisko obecne nie tylko w życiu codziennym, ale także w literaturze. W wielu utworach autorzy ukazują konsekwencje błędnego spojrzenia na świat, które wynika z nadmiernego idealizowania otaczającej nas rzeczywistości. Tematyka ta jest bowiem ponadczasowa i obecnych zarówno współcześnie, jak i przed wieloma laty.

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego doskonale ilustruje niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. Główny bohater, Rodion Raskolnikow, popada w obłęd, gdy zaczyna idealizować własne teorie moralne i przekonania, twierdząc, że pewne jednostki, jak on sam, mają prawo do popełnienia zbrodni w imię wyższego celu. Jednakże, jego idea ideałów moralnych zostaje zderzona z brutalną rzeczywistością, co prowadzi do tragicznych konsekwencji i olbrzymiego poczucia winy. Dostojewski pokazuje, że idealizowanie własnych przekonań może prowadzić do upadku moralnego jednostki. Główny bohater popełnił bowiem zbrodnię, która w dalszej kolejności sprowadziła na niego liczne problemy,

Innym ważnym utworem literackim, który eksponuje niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości, jest „Romeo i Julia” Williama Szekspira. Tytułowi bohaterowie, zakochani w sobie młodzi ludzie, idealizują swoją miłość i ignorują rzeczywistość społeczną oraz bardzo poważne rodzinne konflikty. Ich naiwne spojrzenie na świat wpływa na to, że nie są oni w stanie przewidzieć tragicznych skutków swoich decyzji. Szekspir ukazuje, że niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości objawia się również w aspekcie miłosnym, gdzie zbytnie skupienie się na idealnym obrazie miłości może prowadzić do tragedii. Utwór ten jest więc doskonałym dowodem na to, że miłość niekiedy może być bardzo zgubna, a zauroczenie drugą osobą może czasami nawet skończyć się tragiczną śmiercią.

Piosenka „Imagine” Johna Lennona stanowi doskonałe potwierdzenie niebezpieczeństwa idealizowania rzeczywistości. W tym utworze, Lennon tworzy obraz idealnego świata, w którym nie ma podziałów, wojen czy problemów. Tekst piosenki jest pełen idealnych wizji harmonii i pokoju. Choć utwór jest pełen pozytywnego przekazu, to równocześnie przypomina nam, jak trudno jest zrealizować te idealistyczne wizje w prawdziwym świecie. „Imagine” wskazuje na niebezpieczeństwo nadmiernego idealizowania rzeczywistości, gdyż może ono prowadzić do oderwania od prawdziwych problemów i trudności, z jakimi boryka się ludzkość. Idealizowanie świata bez uwzględnienia jego prawdziwych wyzwań może prowadzić do biernej postawy wobec trudności, zamiast aktywnego zaangażowania się w ich rozwiązanie.