Psalm 13 – interpretacja

Jedyną nadzieje na poprawę swojego losu i sytuacji pokłada w Bogu, w którego bezgranicznie wierzy. Idealnie pasuje tu cytat z innego utworu Jana Kochanowskiego „Pieśń IX” z Ksiąg wtórych, który brzmi „ nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”. Co daje nam przykład na to, że motyw nadziei, wiary, czy życiowych dylematów pojawia się w twórczości autora dość często. Jest to przejaw renesansowego humanizmu, czyli położenia człowieka, jego odczuć, przeżyć i pozycji społecznej w centrum zainteresowania. A także pobożności i wiary w ujęciu humanistycznym ( jako cecha i potrzeba człowieka do wyznawania wiary i szukania swojego miejsca oraz powołania, czy pocieszenia).

Podsumowanie

Psalm XIII jest utworem błagalno-pochwalnym do Boga. Podmiot liryczny to osoba zmagająca się z niechęcią i przykrościami ze strony innych ludzi. Ma nadzieję na pomoc i życie wieczne, a także odmienienie swojego losu i pozycji. Utwór jest przejawem renesansowego humanizmu i bogobojności człowieka, który w chwilach rozpaczy szuka pocieszenia i pokłada nadzieje w Stwórcy. Bóg wydaje mu się być sprawiedliwym Ojcem i Sędzią.

Dodaj komentarz