Topielec – interpretacja

Bolesław Leśmian to polski poeta i prozaik. Tworzył w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W swych utworach często poruszał tematy metafizyczne, nadprzyrodzone, a także sięgał po motyw egzystencjalny. Widać w nich również silną inspirację romantyzmem, między innymi nawiązaniami do natury i mistycyzmu. Jeden z utworów, w którym autor posłużył się fantastyką, sytuacjami wręcz magicznymi i nadnaturalnymi nosi tytuł „Topielec”.