Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Przyjaźń jest jednym z ważniejszych aspektów ludzkiego życia. Poświęca się jej wiele miejsca w filozofii, literaturze i w innych refleksjach czy dziełach, jakie są tworem człowieka. Doceniają ją i poszukują jej chyba wszyscy, ponieważ przyjaźń jest bardzo cenna i może mieć niezwykłą moc. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku trudnych sytuacji i przeciwności losu. W takich okolicznościach przyjaciel może być prawdziwym wsparciem i dzięki niemu łatwiej da się pokonać trudności. Przykłady takich przyjaźni bez wahania można wskazać w licznych dziełach literackich. Pojawiają się one na przykład w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, w „Cierpieniach młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego oraz w „Małym Księciu” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

„Kamienie na szaniec” to przykład pięknej, bezinteresownej przyjaźni pomiędzy trójką młodych ludzi – Alkiem, Rudym i Zośką. Bohaterowie zaraz po maturze muszą zmierzyć się z wybuchem II wojny światowej, która niweczy wszystkie ich plany. Rzucają się w wir działań wymierzonych przeciwko niemieckiemu okupantowi. Wiązało się to z wieloma trudnościami, groziło aresztowaniem, a nawet utratą życia. W tych ciężkich chwilach przyjaciele wspierali się bez względu na wszystko. Okazało się też, że w imię przyjaźni są zdolni do największych poświęceń. Rudego w pewnym momencie aresztowało bowiem gestapo i poddawało go torturom. Przyjaciele jednak nie porzucili chłopaka i mimo ogromnego ryzyka zorganizowali akcję pod Arsenałem, dzięki której udało się im odbić Rudego. W walce z żołnierzami został ranny Alek i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Nie udało się też uratować skatowanego Rudego. Mimo to chłopcy doświadczyli ogromnej mocy przyjaźni, która sprawiła, że byli w stanie dla siebie nawzajem poświęcić nawet życie, co uczyniło trudne chwile ich życia łatwiejszymi.

Innym przykładem przyjaźni pomagającej przetrwać trudne chwile jest powieść Goethego „Cierpienia młodego Wertera”. Główny i tytułowy bohater cierpiał z powodu nieodwzajemnionej miłości. Ulgę znajdował w pisaniu listów do swojego przyjaciela, Wilhelma. Mógł mu się zwierzać ze swoich problemów i nie musiał się dzięki temu mierzyć z nimi samotnie. Wilhelm stał się więc powiernikiem wszystkich jego myśli, marzeń i planów. Mógł wspierać Wertera, doradzać mu i przeprowadzić go przez ten trudny okres, kiedy Werter rozpaczał z powodu Lotty.

To, ile bohater mówi swojemu przyjacielowi, świadczy o tym, że darzył go ogromnym zaufaniem. Wilhelm musiał więc być dobrym, wspierającym człowiekiem, skoro zasłużył sobie na to, by ktoś do tego stopnia się przed nim otworzył. Niestety nawet jego przyjaźń nie uratowała Wertera przed tragicznym końcem, jaki go spotkał z jego własnej ręki.

„Mały Książę” to powieść, która pokazuje, jak ważna jest przyjaźń. Mały Książę nie potrafi porozumieć się ze swoją różą, więc opuszcza swoją planetę. W trakcie wędrówki spotyka lisa, który tłumaczy mu, na czym właściwie polega przyjaźń. Dzięki temu Mały Książę lepiej zaczyna rozumieć świat i swoją trudną relację z różą. Lis pomaga mu rozwiązać gnębiące go problemy, wspierając chłopca tak, jak robią to prawdziwi przyjaciele. Bez niego Mały Książę mógłby nigdy nie odkryć wartości takich relacji.

Dodaj komentarz