Zarejestruj nazwę Użytkownika

Systemy totalitarne i autorytarne w Europie w dwudziestoleci - ściąga eksperta

< powrót

Ściąga eksperta

TOTALITARYZM

 • termin totalitario stworzył na początku XX wieku Benito Mussolini
 • celem faszystów jest stworzenie państwa totalnego
 • słowo to poprzez swój negatywny wydźwięk przestało być używane przez faszystów – dało jednak początek terminowi, który określa reżimy dyktatorskie w dwudziestym wieku
 • ustrój totalitarny podporządkowywał jednostkę w społeczeństwie aparatowi władzy, a biurokracja państwowa kontrolowała wszystkie dziedziny życia
 • Benito Mussolini: „Wszyscy w państwie, nikt poza, nikt przeciw niemu”
 • przyczyna popularności systemów totalitarnych w Europie w XX wieku mogła wynikać z braku tradycji demokratycznych i rozczarowania demokracją w czasie kryzysu lub niedostatku
 • po I wojnie światowej systemy totalitarne ukształtowały się w ZSRR, Niemczech i Włoszech, mimo że ideologie ich twórców były odmienne, sposób sprawowania władzy nie różnił się

AUTORYTARYZM

 • autorytaryzm charakteryzuje się systemem rządów bezpartyjnych lub jednopartyjnych
 • władza autorytarna oparta jest na przywódcy i najczęściej także armii
 • system ten rozpowszechniony był szczególnie w Europie w pierwszej połowie XX wieku
 • najwięcej państw autorytarnych znajdowało się w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie słabo wykształcona demokracja nie była w stanie poradzić sobie z kryzysami powojennymi
 • w niektórych państwach królowie zawieszali swobody demokratyczne i wprowadzali rządy autorytarne w swoim imieniu
 • jedynym krajem Europy Środkowej, w którym działała demokracja była Czechosłowacja
 • państwa w Europie Środkowo-Wschodniej były zacofane społecznie i gospodarczo
 • parlamentaryzm był słabo rozwinięty
 • ludność oczekiwały tzw. „władzy silnej ręki”
 • rządy autorytarne
 • systemy autorytarne były mniej represyjne niż reżimy totalitarne
 • obywatele posiadali znaczny zakres swobód - zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę
 • niekiedy zezwalano na działalność partii opozycyjnych
 • przeciwnicy polityczni, którzy zagrażali władzy, byli represjonowani
   

Czym charakteryzuje się totalitaryzm i co odróżnia do od rządów autorytarnych? W wykładzie tym poznasz genezę i krótką charakterystykę obu systemów władzy. Pamiętaj, że takie pytania mogą pojawić się na maturze z historii! Nie trać czasu!

Podobne

inne tego autora