Zarejestruj nazwę Użytkownika

Prędkość ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym - ściąga eksperta

< powrót

Ściąga eksperta

Jaką wielkością jest prędkość? Prędkość i szybkość, czy to te same wielkości w fizyce?

Prędkością ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym nazywamy iloraz wektora przemieszczenia do czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło.
Prędkość jest wielkością wektorową, aby ją określić należy podać:

  • Kierunek prędkości, który jest zgodny z kierunkiem przemieszczenia,
  • Zwrot prędkości, który jest zgodny ze zwrotem przemieszczenia,
  • Wartość prędkości (szybkość), którą obliczamy dzieląc wartość przemieszczenia ciała przez czas, w którym to przemieszczenie nastąpiło.

W ruchu jednostajnym prostoliniowym wartość wektora przemieszczenia jest równa drodze jaką przebyło to ciało w czasie t.

W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga przebyta przez ciało jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu. Oznacza to, że iloraz drogi i czasu dla danego ruchu ma wartość stałą.

 

s/t = droga/czas= stały

Taka stała wartość dla danego ruchu nazywa się wartością prędkości albo szybkością.


Oznaczamy ją  V=s/t


Jednostką szybkości jest m/s, km/h lub jednostki, które wynikają ze wzoru na szybkość wtedy, gdy drogę lub czas podamy w jednostkach będących wielokrotnościami metra lub sekundy. Np. w cm, mm, minutach itp.
Interpretując wzór na szybkość powiemy, że:

  • szybkość ciała informuje nas o tym, jaką drogę przebyło ciało w jednostce czasu

Wykresem zależności szybkości ciała od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest półprosta równoległa do osi czasu.

Droga przebyta przez ciało w czasie t jest równa polu powierzchni prostokąta ograniczonego osią v, osią t i wykresem zależności v(t).

Jaką wielkością jest prędkość? Czy prędkość i szybkość to te same wielkości w fizyce? Jeśli masz cień wątpliwości, czy znasz poprawne odpowiedzi na te pytania - musisz koniecznie zobaczyć educast. Zapraszamy!

Przedmiot: Fizyka
Poziom: Gimnazjum
Tagi: Prędkość ciała Ruch jednostajny prostoliniowy