Zarejestruj nazwę Użytkownika

Ostrosłupy - ściąga eksperta

< powrót

Ściąga eksperta

  • wielościan, którego podstawą jest dowolny wielokąt, a ściany boczne są trójkątami o wspólnym wierzchołku nazywamy ostrosłupem   

                                

 

  • OSTROSŁUP SZEŚCIOKĄTNY - ma 6 krawędzi postawy i tyle samo ścian bocznych; w podstawie jest sześciokąt
  • wyróżniamy ostrosłupy, które w podstawie mają trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny itd. (czyli wielokąt foremny); takie ostrosłupy nazywamy prawidłowymi; mają identyczne ściany boczne – trójkąty równoramienne; wszystkie krawędzie podstawy są równe, spodek wysokości leży w środku okręgu, który można opisać na podstawie

              

                             

 

  • OSTROSŁUP CZWOROKĄTNY - przykład ostrosłupa prawidłowego z podstawą będącą kwadratem; jest on czasem nazywany piramidą, bo taki kształt mają piramidy egipskie            

                                        

 

  • siatka ostrosłupa jest przedstawieniem na płaszczyźnie wszystkich ścian ostrosłupa tak, aby po wycięciu rysunku można było z niego złożyć bryłę
  • siatka ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego:

                                             

 

  • siatka ostrosłupa prawidłowego czworokątnego:

                                             

  • siatka ostrosłupa prawidłowego trójkątnego (czworościanu):

                                             

  • CZWOROŚCIAN FOREMNY - jest ostrosłupem, w którym wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi; wszystkie krawędzie są równe (6), wszystkie ściany identyczne (4); każda ze ścian może być podstawą

                                             

  • siatka czworościanu foremnego:

                              

Kilka matematycznych wątpliwości: jaka jest definicja ostrosłupa, co to takiego podstawa, ściana boczna, krawędź boczna, krawędź podstawy, wierzchołek, wysokość ostrosłupa, spodek wysokości? Jak stworzyć siatki ostrosłupów? Czym charakteryzuje się ostrosłup prawidłowy i czworościan foremny? Odpowiedzi już za chwilę!