Zarejestruj nazwę Użytkownika

Czy pieniądze dają szczęście? Rozprawka - ściąga eksperta

< powrót

Ściąga eksperta

Czym jest rozprawka?

 • w rozprawce piszący przedstawia i uzasadnia swoje stanowisko dotyczącej określonego zagadnienia; celem rozprawki jest udowodnienie postawionej tezy lub zanalizowanie wysuniętej hipotezy; w celu zbadania prawdziwości danego sądu należy zebrać i przedstawić argumenty, poprzeć je odpowiednimi przykładami, a na końcu wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski

Jak napisać rozprawkę? 

 • dokładnie zapoznaj się z tematem pracy i ustal, jaka forma rozprawki będzie najlepsza w danym przypadku; wyróżniamy dwa typy rozprawki: rozprawkę z tezą oraz rozprawkę z hipotezą; bardzo wnikliwie przeczytaj tytuł rozprawki
 • temat rozprawki: Czy pieniądze dają szczęście?
 • na początku tego rodzaju rozprawki znajduje się teza, której słuszność będziemy musieli potwierdzić; tytuł rozprawki z tezą zazwyczaj ma formę zdania oznajmującego; w przypadku tematu dotyczącego korelacji szczęścia i pieniędzy moglibyśmy mieć zatem do wyboru dwa rodzaje tez: Pieniądze dają szczęście lub Pieniądze szczęścia nie dają; osoba wymyślająca ten temat oczekuje od nas znalezienia odpowiedzi na pytanie; odpowiedź na pytanie będzie naszą hipotezą, czyli przypuszczeniem, które wymaga sprawdzenia

PISZEMY PLAN ROZPRAWKI

 • plan pracy jest najważniejszym elementem tworzenia rozprawki; sformułuj tezę lub hipotezę; wynotuj w punktach argumenty, których użyjesz i zdecyduje w jakiej kolejności ich użyjesz; w przypadku pisania rozprawki z hipoteza do każdego argumentu użyj kontrargumentu; wybierz przykłady z literatury, sztuki lub życia codziennego obrazujące konkretne argumenty; zapisz wniosek wynikający z zebranych argumentów; sformułuj tezę lub hipotezę 
 • Według mnie pieniądze szczęście nie dająwynotuj w punktach argumenty, których użyjesz; zdecyduj, w jakiej kolejności ich użyjesz; w przypadku pisania rozprawki z hipoteza do każdego argumentu użyj kontrargumentu 
 • argument (za), kontrargument (przeciw)
 • za pieniądze nie można kupić wszystkiego na przykład miłości, talentu, zdrowia
 • pieniądze w dzisiejszych czasach mogą pomagać w zdobywaniu kontaktów, znajomych 
 • dają możliwości do zdobywania nowych kwalifikacji , szlifowania swoich umiejętnośc
 • pieniądze nie chronią przed złem, chorobą, starością
 • gdy się ma pieniądze można mieszkać w chronionym domu, lepiej o siebie zadbać, zdrowiej się odżywiać, chodzić na zabiegi odmładzające
 • majątek nie jest niczym trwałym, można go łatwo stracić  nic nie jest trwałe na tym świecie, pieniądze nie stanowią tutaj wyjątku
 • wybierz przykłady z literatury, sztuki lub życia codziennego obrazujące konkretne argumenty; przykłady z literatury: Judasz wydał Jezusa za 30 srebrników, ale po tym czynie trawiły go wyrzuty sumienia; ostatecznie popełnił samobójstwo wieszając sie na gałęzi drzewa; Jan Kochanowski (Na zdrowie - bogactwo jako mniejsza wartość niż zdrowie), syn marnotrawny (Przypowieść o synu marnotrawnym), król Midas (mitologia grecka), Harpagon („Skąpiec” Moliera), Ebenezer Scroog (Charles Dickens „Opowieść wigilijna")
 • zapisz wniosek wynikający z zebranych argumentów; pieniądze nie są w życiu najważniejsze; zamiast myśleć o zdobywaniu majątku warto poświęcić więcej uwagi rodzinie, przyjaźni czy rozwijaniu swoich zdolności; gdy już napiszemy plan możemy przejść od kolejnego kroku - pisania rozprawki

Pisanie rozprawki

 • rozprawkę rozpocznij od dwóch lub trzech zdań wprowadzających problem; na przykład: Pieniądze są ważnym elementem naszego życia. Wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich funkcjonowania. Czy jednak posiadanie dużych dóbr materialnych jest gwarancją szczęścia? 
 • zapisz hipotezę i krótko ją omów: Według mnie pieniądze szczęścia nie dają. Zastanowię się nad tych zagadnieniem w dalszej części mojej pracy.
 • kolejno przedstawiaj argumenty; rozważaj argumenty tak, aby doprowadzić do rozstrzygnięcia zawartej w nich wątpliwości; każdy argument poprzyj odpowiednim przykładem 

ARGUMENTACJA

 • Pierwszy argumentem przemawiającym za tym, że pieniądze nie dają szczęścia w życiu, jest to, że za pieniądze nie można kupić wszystkiego na przykład miłości, talentu, zdrowia.
 • Doskonałym przykładem na oparcie tego twierdzenia będzie postać Ebenezer Scrooge’a z dickensowskiej Opowieści Wigilijnej, który pomimo wielkiego bogactwa żył samotnie i nieszczęśliwie. Nie miał rodziny ani przyjaciół, z którymi mógłby spędzać święta Bożego Narodzenia.
 • Przy okazji tego argumentu możemy jeszcze podać przykład Harpagona ze Skąpca Moliera. Harpagona zaślepia chęć bogacenia się, zależy mu tylko na pieniądzach. Życie swojej rodziny organizuje tak, aby wydać jak najmniej – nie liczą się uczucia i szczęście.
 • Interesującym cytatem obrazującym zagadnienie pieniędzy i zdrowia może być fraszka Jana Kochanowskiego Na zdrowie, w której poeta dowodzi, że bogactwo ma mniejszą wartość niż zdrowie.
 • Jednak z drugiej strony pieniądze w dzisiejszych czasach mogą pomagać w zdobywaniu kontaktów towarzyskich i znajomych. Ludzie bogaci nie są samotnikami i zawsze otoczeni są gronem znajomych. Jak gwiazdy filmów czy muzyki pop. Dają możliwości do zdobywania nowych kwalifikacji , szlifowania swoich umiejętności.
 • Kolejne sprawą jest to, że pieniądze nie chronią przed złem, chorobą, starością. Nie można zatrzymać upływu czasu ani wyleczyć się z groźnej choroby, nawet Dy jest się posiadaczem ogromnego majątku. Ludzie znani również umierają i chorują. Wystarczy podać przykład takich aktorów, jak Michale Fox czy Douglas. Pierwszy z nich od wielu lat zmaga się z chorobą Parkinsona a drugi niedawno wykryto raka krtani.
 • Jednakże gdy się ma pieniądze można lepiej o siebie zadbać, zdrowiej się odżywiać, chodzić na zabiegi odmładzające, a nawet operacje plastyczne, które spowalniają proces starzenia. Wielu bogaty ludzi stać na leczenie w najlepszych klinikach pod okiem najlepszych lekarzy, co sprawie, ze często są w znacznie korzystniejszej sytuacji od biedniejszych chorych. 
 • Ostatnim argumentem jest to, że majątek nie jest niczym trwałym, można go łatwo stracić, czego najlepszych przykładem jest biblijna historia Syna Marnotrawnego. Pewnego dnia syn poprosił swojego bogatego ojca o część przynależnego mu majątku i wyruszył w drogę. Żył bardzo rozrzutnie – wszystkie bogactwa i kosztowności, które dostał, roztrwonił. Wtedy okazało się, że stracił również przyjaciół.

Czy pieniądze dają szczęście? Lepiej być czy lepiej mieć? Jak napisać dobrą rozprawkę na ten temat? Oglądaj ten educast i znajdź odpowiedź na te pytania. Pamiętaj, że rozprawka to popularna forma wypowiedzi, która często pojawia się na egzaminie gimnazjalnym.